Znalec

Vykonávám praxi soudního znalce na základě jmenování Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 2808/2009 v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady.

Specializuji se na oceňování lesních pozemků a porostů, ceny pozemků (lesních, zemědělských i ostatních, kromě pozemků stavebních), trvalých porostů a oceňování škod na lesních porostech.

Mohu Vám tedy ocenit lesy, pole, louky, zahrady i další nemovitosti. Také oceňuji i případné škody vzniklé na trvalých porostech. Jsou to například škody zvěří, požárem, krádeží a podobně.

Příklady:

 

 

Agroporadenství